Freeline Skates in Ibaraki - 2015.01.25

動画投稿はこちら!
返信
Kyoki
記事: 514
登録日時: 2012年4月17日(火) 14:39

Freeline Skates in Ibaraki - 2015.01.25

投稿記事 by Kyoki » 2015年2月05日(木) 19:52

フリーラインスケート:Sixty-Fourセッション
https://www.youtube.com/watch?v=OMWed7NNIZI

【Facebook】
http://www.facebook.com/freelineteam64
【ブログ】
http://freelineteam64.com

返信

“動画” へ戻る